We zijn vier ruim vier maanden verder nadat in de vorige ZWO-dienst een toelichting is gegeven op het werk de stichting Twende Shule.  Kinderen naar school laten gaan die anders een miserabel leven zouden leiden in een van de slums in Nairobi, dat is het stichtingsdoel.  Of in Swahilitaal: Twende Shule.
En we zijn op weg. Inmiddels financiert de stichting het onderwijs aan acht kinderen. En die zitten op drie verschillende scholen.  Eén school alleen voor meisjes, één wat wij noemen een ‘gewone’  school en er gaan ook drie kinderen naar een school voor kinderen met een mentale beperking.  Ook voor die kinderen willen we ons inzetten voor volwaardig onderwijs.

We hebben dat tot stand kunnen brengen mede dank zij uw steun als gemeente en de steun van de ZWO-commissie. We sluiten nu het ‘projectjaar’ af waarbij de ZWO-commissie ons ondersteund heeft – die gaat hierna naar een ander project – en wij zijn dankbaar voor de ontvangen hulp!
Het doet goed te weten dat een initiatief waar wij als stichtingsbestuur vertrouwen in hebben, ook steun heeft krijgt binnen de eigen gemeente.

Er is nog veel te doen. Niet alleen in Nairobi – we willen uiteraard nog veel meer kinderen naar school krijgen en die daar ook tot en met het eindexamen ondersteunen, maar ook hier. Onze eigen organisatie is nog lang niet klaar. Drie drukbezette bestuursleden is niet de beste garantie voor een vliegende start van de organisatie. Maar stap voor stap komen we ook verder. Onze website is in de lucht – nog maar klein, maar hij is er wel. Voor wie kijken wil: www.twendeshule.nl.  We hebben in de afgelopen periode ook het predicaat ‘ algemeen nut beogende instelling’  van de belastingdienst gekregen en dat betekent dat giften die aan onze stichting worden gedaan fiscaal vriendelijk gedaan kunnen worden. De volgende stap is het verder uitwerken van de website, het (nog) beter stroomlijnen van de geldstroom  die er nu is tussen ons en de scholen in kwestie en het volgen van de leerlingen.