De stichting Twende Shule heeft tot doel ondersteuning (financieel en materieel) te bieden voor onderwijs aan kinderen in de leeftijd tussen nul en twintig jaar in Oostelijk Afrika, in het bijzonder in Kenia, Oeganda en Tanzania. Verder heeft de stichting als doel ondersteuning te bieden aan scholen in Oostelijk Afrika waar onderwijs gegeven wordt dat geïnspireerd is door of vanuit de Bijbel.